การเพิ่มสินค้า
ตั้งแต่การเรียนรู้การอัพโหลดสินค้าชิ้นต่อชิ้นและการอัพโหลดสินค้าครั้งละมากๆไปจนถึงการถ่ายรูปสินค้า ในส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายการสินค้าในเว็บไซต์ของลาซาด้า
จัดเรียงตาม
Video level

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โปรดเข้าไปที่ Support Center หากคุณมีข้อสงสัยใดๆหรือ เพิ่มสินค้าของคุณ ใน Seller Center ตอนนี้