Bigtop

Dịch vụ Marketing
  • Cài đặt hệ thống tự động Marketing cho Doanh nghiệp
  • Tự động tìm Khách hàng tiềm năng
  • Tự động làm quen với Khách hàng tiềm năng (Làm ấm)
  • Tự động chăm sóc quanh năm (Làm ấm hơn)
  • Hướng dẫn viết Email bán hàng (Làm nóng)
  • Tự động trích xuất Email nóng gửi cho Doanh nghiệp
  • Chuyên gia về Email Marketing - Tự động hóa
  • Sau 7 ngày có ngay hệ thống tự động cho Doanh nghiệp
Thông tin Nhà cung cấp