Thị Trường Dịch Vụ

Nơi nhà bán hàng sử dụng các dịch vụ GTGT với giá hấp dẫn, hợp túi tiền từ các Đối tác cung cấp dịch vụ, với quy trình đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Bạn có thể đăng ký dịch vụ với chúng tôi qua thitruongdichvu@lazada.vn
Danh mục dịch vụ

Cách thức hoạt động

  • 1. Tham khảo Danh mục Dịch vụ
    Tham khảo các dịch vụ hiện có trên Sàn Thương mại Dịch vụ bên dưới.
  • 2. Đăng ký thông tin
    Gửi thông tin đăng ký cho các Đối tác cung cấp dịch vụ qua nút "Đặt Hàng"
  • 3. Hoàn Thành Dịch Vụ
    Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ liên lạc với bạn để hoàn thành yêu cầu.

Danh mục dịch vụ