Dành cho Nhà bán hàng mới
Tìm hiểu nhanh các bước bán hàng cơ bản tại Lazada
  • Lớp học trực tuyến: đăng kí tại đây
  • Tài liệu hướng dẫn: tài liệu 1.1
  • và sử dụng học viện Lazada hiệu quả - tài liệu 1.2
    Sắp xếp theo
    Video level
    Bạn có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp dành cho nhà bán hàng mới tại đây